سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیمان افضل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا محوی – استادیار گروه مهندسی معدن دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلا
افشارضیا ظریفی – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، کارشناس بخش اکتشاف سازمان انرژی اتم
رضا الوان دارستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واح

چکیده:

عنصر وانادیوم از عناصر استراتژیک در دنیای امروز می باشد که این امر به دلیل کاربرد آن در صنایعی چون تولید فولاد مقاوم مورد استفاده در صنایع نفت و گاز، صنایع نظامی و … می باشد.
تولید این فلز از حدود ۳۵،۰۰۰ تن در دهه ۱۹۹۰ به حدود ۶۰،۰۰۰ تن در سالهای اخیر افزایش یافته است. وانادیوم به صورت اقتصادی همراه کانسارهای آهن آپاتیتی یافت می شود (به خصوص
کانسارهای تیتانومنیتیت). با توجه به ژنز کانسارهای آهن بافق از یک سو و بررسی های انجام شده قبلی، می توان عناصر ارزشمندی مانند وانادیوم را در این منطقه مورد اکتشاف قرار داد. در این مقاله در مورد کانسار آهن آنومالی شمالی بحث می شود. با مشاهدات زمین شناسی و بررسی آنها از یک سو و با استفاده از روابط و نمودارهای آماری مشاهده می نماییم که توده مرکزی این کانسار می تواند از نوع کانسارهای تیتانومنیتیت باشد. در این مقاله با استفاده از نرم افزارهای مناسب پراکندگی و تغییرات عیار وانادیوم در سطح و عمق توده بررسی شده ومدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار در سطح و عمق تهیه شده و مورد تجزیه و تحلیل گرفته است.