سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود محمودی – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکا
محمد صدیقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در فرآیندهای نورد، ماده به شدت دچار تغییر شکل پلاستیک می شود. آنچه که سبب پیدایش این تغییر شکل می شود، تنشهای بوجود آمده در ماده بوده که مسبب آنها فشار غلتک است. با توجه به بررسی صورت گرفته در مورد مقادیر فشار روی سطح بالای پره (تیغه)، توزیع فشار به صورت خیمه مانند نبوده و کاملا وابسته به مقطع تغییر فرم خواهد بود. لذا بیشترین مقادیر فشار مربوط به نواحی مجاور کناره های مقطع بوده و که تحت تاثیر درصد کاهش و تنش بیشتر بوده و نتیجتا توزیع فشار سطحی همانند زین را نشان می دهد. در این مقاله با کمک تست تجربی و استفاده از شبیه سازی به بررسی این فرآیند پرداخته شده است. لذا از غلتکهای فرم پذیر در ضمن شبیه سازی کمک گرفته شده است. همچنین مقدار میانگین نقاط فشاری طبق شبیه سازی محاسبه شده و با فشار میانگین بدست آمده توسط روابط تئوری و نتایج تجربی مقایسه شده اند.