سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر حیدرپور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
الهام ایزدی نیا – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
عالیه سعادت پور – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سرریز، که از قدیمیترین سازه های هیدرولیکی ساخته بشر است، از جمله وسایلی است که برای اندازه گیری و تنظیم جریان آب به کار می رود. با توجه به حساس بودن کاری که انجام میدهد سرریز باید سازهای قوی، مطمئن و با راندمان بالا انتخاب شود که هر لحظه بتواند برای بهره برداری آمادگی داشته باشد. به دلیل انحنای خطوط جریان روی تاج سرریز، توزیع فشار از حالتیدرواستاتیک خارج شده و باعث ایجاد فشار منفی در روی تاج سرریز خواهد شد. به این ترتیب بررسی توزیع فشار روی تاج سرریز دارای اهمیت میباشد. سرریزهای تاج دایرهای (Circular Crested Weir) و استوانه ای – (Circular-Weir ) از انواع سرریزها میباشد که کاربرد وسیعی در مهندسی هیدرولیک به عنوان ساختمان تخلیه آب داشته و میتوانند برای کنترل سطح آب در کانالها مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات فشار روی تاج سرریز، آزمایشاتی با استفاده از یک مدل سرریز استوانهای و یک مدل سرریز تاجدایرهای (با ارتفاعات مختلف ۰، ۱۲/۵، ۱۵/۷ ۱۸/۷ = D سانتی متر و a=B=90 صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل های آزمایشگاهی نشان داد که برای سرریز- های استوانهای و تاجدایرهای با افزایش بار روی سرریز، توزیع فشار از حالت هیدرواستاتیک خارج میشود. همچنین ارتفاع سرریز تاٴثیر زیادی بر توزیع فشار نداشته و با تغییر ارتفاع سرریز توزیع فشار تقریباً به صورت هیدرواستاتیک باقی می ماند.