سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل حسن زاده – دکترای فیزیک دریا دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
امیر اشتری لرکی – کارشناس ارشد فیزیک دریا دانشکده علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریای
محمدرضا واصل علی – کارشناس ارشد فیزیک دریا دانشکده علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریای

چکیده:

یکی از خصوصیات مهم اقیانوس ها نشر صوت در آ«هاست. این حقیقت که صوت در دریاها و اقیانوس ها بسیار بهتر از هوا و برای مسافقت های طولانی و با تلفات کم منتشز می شود سالهاست که مورد توجه جدی قرار گرفته از این روست که امروزه از این ویژگی در بسیاری از پروژه های مخابراتی و علومنظامی استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از نتایج اندازه گیری های درجه حرارت و شوری پروژه JGOFS که در بین سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ میلادی در دریای عمان و تنگه هرمز انجام گرفته میدان سرعت صوت در دریای عمان و قسمتی ازتنگه هرمز محاسبه گردیده و نتایج به صورت نمودارهایی ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد کهخ ساختمان سرعت صوت وابستگی شدیدی به ساختمان درجه حرارت آب در دریای عمان دارد. همچنین کانال های صوتی عمیق و کم عمقی نیز در این دریا مشاهده می گردد.