سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش کاوه آهنگران –
پیمان افضل –
رضا الوان دارستانی –
وحید باقری –

چکیده:

امروزه با توجه به رشد مصرف انرژی در دنیا اکتشاف و بهره برداری از کانسارهای زغال سنگ اهمیتی روز افزون یافته اند، به گونه ای که در سالهای اخیر قیمت جهانی زغال سنگ افزایش چشمگیری یافته است. همچنین با توجه به افزایش روز افزون تولید فولاد درجهان اکتشاف کانسارهای زغال سنگ کک شو در برنامه های بسیاری از دولتها و شرکتهای بزرگ معدنی قرار گرفته است. با توجه بهنکات ذکر شده در سالهای اخیر در ایران نیز طرحهای اکتشافی جدیدی درکانسارهای زغال سنگ تعریف شده است. یکی از کارهای مهم در عملیات اکتشاف زغال سنگ کک شو برآورد میزان مواد مضر و زاید همراه زغال سنگ مانند گوگرد و خاکستر می باشد. همچنین بررسی توزیع این مواد درکانسارهای زغال سنگ به خصوص در لایه های قابل کار در این کانسارها برای طراحی کارخانه زغال شویی اهمیت فراوانی دارد. در این نوشتار میزان مواد مضر و زاید در لایه C1 بلوک شماره ۱ کانسار زغال سنگ پرورده شرقی طبس همزمان با عملیات اکتشافی در این کانسار مورد بررسی قرار گرفته است. لایه C1 از بهترین لایه های قابل کار درمنطقه پرورده طبس می باشد. با تفسیر نتایج حاصل از خفاری های اکتشافی جدید انجام شده در این بلوک و بررسی تغییرات پارامترهای کیفی این لایه در بلوک شماره ۱، به کمک نرم افزارهای مناسب بر روی نتایج حاصل از آنالیزهای شیمیایی نمونه ها کارهای آماری صورت گرفته است. پس از آن مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع مواد مضر و زاید در این لایه ترسیم شدهو مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت، تفسیر نتایج کارهای آماری و مدلهای ساخته شده نشانگر کیفیت مناسب لایه C1 برای بهره برداری می باشد.