سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اصغر فرج نیا –
جمشید یاراحمدی –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ساختار فضائی عنصر مس جهت ارزیابی امکان آلودگی خاکهای شهرستان میانه در صورت مصرف بیشتر کودهای حاوی مس نظیر سولفات مس که در سالهای اخیر به عنوان یکی از کودهای ریزمغذی به همراه سایر کودها مصرف می شوند، اجرا شد. ابتدا در روی نقشه ۱:۵۰۰۰۰ محدوده شهرستان مشخص و سپس تعداد ۹۰۰نمونه‌ مرکبخاک از عمق۳۰-۰ سانتیمتری اراضی زراعی تهیه، موقعیت هر کدام با دستگاه موقعیت یاب جهانی ثبتو به آزمایشگاه منتقل شد. میزان مس قابل جذب خاک با روش دی تی پی ا ، عصاره گیری و با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. سپس بر اساس موقعیت جغرافیائی برداشته شده در مرحله قبلی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیائی به صورت نقشه نقطه ای جهت نمایش توزیع مکانی ارائه گردید. در مرحله تحلیل مکانی، با استفاده از الگوریتم های میانیابی موجود در نرم افزار ایلویسنقشه توزیع مکانی مس قابل جذب خاک تهیه و با استفاده استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب کشور توزیع مکانی این عنصر پهنه بندی شد.نتایج حاصل نشان داد که بیش از ۸۵ درصد اراضی نمونه‌برداری شده نه تنها مبتلا به کمبود این عنصر نیستند بلکه میزانآن در حد زیادبود و سمیت می باشد و هیچ نیازی به مصرف این عنصر بصورت کود ندارند.