سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا باوفاطوسی – شرکت توزیع برق مشهد ایران

چکیده:

عدم توزیع یکنواخت پتانسیل بر روی برقگیرهای کاهش عمر بهره برداری برقگیر میگردد. برقگیرهای با محفظه ZnO باعث پلیمری به علت وزن کم آنها قابلیت آویزان شدن در نقاط مختلف شبکه رادارا می باشند. برای آنالیز توزیع پتانسیل بر روی برقگیرهای آویز روش ترکیبی از آنالیز میدانهای الکتریکی و مدارات الکتریکی ارائه شده است. مدار معادل الکتریکی از روش شبیه سازی بار وماتریس انتقال بدست می آید و توزیع پتانسیل به روی برقگیر از آنالیز مدار الکتریکی بوسیله قانون کیرشهف بدست می آید. لذا مسئله پیچیده میدان الکتریکی به یک مسئله مدار الکتریکی ساده تبدیل گردیده است.