سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان گیفانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف (AICTC) و مرکز تحق
حمید رضا ربیعی – دانشگاه صنعتی شریف (AICTC) و مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
سیروس مومن زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
فرشاد الماس گنج –

چکیده:

تعیین و تخمین عمق بیهوشی در دهه گذشته یکی از موضوعات چالش بر انگیز در زمینه پردازش سیگنال مغز بوده است . در این مقاله به آنالیز سیگنال EEG، در میدان زمان- فرکانس خواهیم پرداخت. الگوریتم پیگیری تطبیقی (Matching Pursuit) جهت آنالیز سیگنال مربوط به سطوح مختلف بیهوشی مورد پیاده سازی و آزمایش قرار گرفته است . نتایج ، بیانگر تغییر مولفه ها ی زمان فرکانسی از وضعیت غیر همزمان (Desynchrone) و وقوع الگوهای نامنظم (Irregular) در حالت هوشیاری به الگوهای همزمان (synchrone) و منظم (regular)، در سطوح عمیق تر بیهوشی ، است. با بررسی توزیع چگالی انرژی در میدان زمان – فرکانس ، تغییر آنتروپی بالای سیگنال در حالت هوشیاری به مقادر کم تر ، در بیهوشی را شاهد هستیم . تخمین چگالی احتمال مشخص ه فرکانسی اتم های انتخاب شده به عنوان معیار کمی تخمین بیهوشی قابل استفاده است.