سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرحسن میریعقوب زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
ابوالفضل رنجبر – عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی مرند دانشگاه تبریز – کار

چکیده:

یکی از ابزاری که از حدود دهه ۱۹۸۰ ، دهه ای که بشر توانست در آن تا حدی مشکلات ناشی از افزایش تدریجی اطلاعات محیط زندگی خود را کنترل نماید، سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. با توجه به اینکه توسعه مکانی شهرها در روند تصمیم گیری و برنامه ریزیها حائز اهمیت می باشد سنجش از دور را می توان به عنوان ابزار مهم گردآوری اطلاعات معرفی نموده ومزیت آن را در ایجاد اطلاعات مکانی و توصیف با هزینه کمتر قلمداد کرد. برای تعیین تغییرات محدوده شهرستان سازی از تصاویر ماهواره لندست سری سنجنده های ETM+, ETM, MSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهند که در طی سالهای ۱۹۹۲-۲۰۰۲ محدوده شهرستان ساری تقریبا دو برابر شده است.