سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مسعود برادران –
منجم زاده –

چکیده:

کارآفرینان عوامل قدرتمند در تولید محسوب می گردند، به گونه ای که از آنها به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام می برند. هم چنین یکی از راههای اساسی تشکیل سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در آموزش است، از این رو با تکیه بر آموزش های صحیح و برنامه ریزی شده میتوان از کارآفرینان به عنوان نقطه اتکای قابل توجهی در گسترش حرکت اقتصادی و در نهایت توسعه جامعه بهره برد. بنابراین با توجه به اهمیت بسزای مباحث مختلف کارآفرینی، پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی است، به منظور بررسی توصیفی جنبه های مختلف ارائه درس کارآفرینی در آموزش و پرورش از دیدگاه مدرسان استان خوزستان در سال ۸۶-۱۳۸۵ انجام گرفته است. در این مقاله سعی بر آن بوده که ضمن بررسی نظری مباحث مرتبط با ارئه درسی کارآفرینی در مقطع متوسطه، اهداف آموزش برنامه ریزان جهت قرار دادن درس کارآفرینی در برنامه درسی، مهم ترین موانع و مشکلات ارائه درس کارآفرینی، مناسب ترین مقطع تحصیلی جهت ارائه درس کارآفرینی، پیشنهادهای مرتبط به روش های بهبود ارائه درس کارآفرینی، روش ها و تمهیدات مورد استفاده مدرسان جهت آشناسازی فراگیران با مفهوم کارآفرینی و تعریف مفاهیم کارآفرینی و فرد کارآفرین از دیدگاه مدرسان به صورت تجربی شناسایی گردد.