سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ظفری – دانشجوی کارشنای ارشد عمران – سازه ، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
ملک محمد رنجبر – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
رحمت مدندوست – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
فاطمه بلالایی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پارک علم و فناوری استان گیلان

چکیده:

تولیدآجر رسی نیاز به منابع وسیع خاک رس مرغوب دارد. برداشت خاک در این حجم، عوارض و تخریب محیط زیست را به همراه دارد. از خاصیت واکنش پذیری سیلیس آزادموود در خاکستر پوسته برنج با آهک می توان استفاده نموده و آجرهایی با ترکیب خاکستر پوسته برنج، آهک و ماسه تولید نمود که درعین سبکی، نیاز به پخت نیز ندارد. در این تحقیق ابتدا با ساخت نمونه های مختلف و انجام آزمایش مقاومت فشاری، میزان مناسب اختلاط خاکستر، ماسه و آهک تعیین گردید. همچنین وزن مخصوص نمونه ها و روند کسب مقاومت نمونه ها با زمان مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه های ساخته شده، حداقل مقاومت فشاری آجرهای در رده باربر و رده غیر باربر بر اساس استاندارد ملی شماره ۷ ایران را تامین می کند. همچنین در این تحقیق به واردی همچون تاثیر مقدار آب به بخش چسبانده و نوع عمل آوری بر مقاومت فشاری پرداخته شد. اکرچه تعیین کلیه خوصیات این محصول و چگونگی بهبود خواص آن یقینا به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.