سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم اخوان سپهی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی
ناصر قائمی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی

چکیده:

یک سویه باسیلوس SP که دارای فعالیت شدید آمیلازی و پولولانازی بود بررسی شد این باکتری دارای آمیلاز مقاومی بود که بعد از یک ماده در یخچال باز هم فعالبود محیط کشت آمیلاز در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و PH-9/5 و محیط کشت پولولاناز در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و PH-5 بود. آمیلاز بعد از ۱۲۰ ساعت فعالیت اپتیمم را به دست آورد و پولولاناز بعد از ۴۸ ساعت فعالیت اپتیمم را به دست آورد. پولولاناز فعالیت ماکسیمم در PH-5 و دمای ۵۰-۷۰ درجه سانتی گراد و آمیلاز در گستره وسیعی از PH فعال است از PH(4-8)و دمای PH-10 هم فعال است و ۵۰% فعالیت را حفظ می کند و دمای ۸۰ درجه سانتی گراد می باشد. از منابع کربن مختلف که برای فعالیت آمیلاز استفاده کردیم بهترین مالتوز ۴% بود و غلظت ۵۰ میلی مولار EDTA فعالیت انزیم آمیلاز را به شدت کاهش می دهد.