سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سرور درختی – گروه بیوتکنولوزی، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
سید عباس شجاع الساداتی – گروه بیوتکنولوزی، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
خسرو خواجه – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آمیلازها کاربرد بسیار وسیعی در صنایع غذایی، دارویی و شوینده دارد. در این تحقیق تولید آنزیم α – آمیلاز به روش تخمیر حالت جامد توسط سویه جدید جداسازی شده در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس Bacillus sp.KR-8104 روی سبوس گندم مورد بررسی قرار گرفته است. عمل تخمیر در یک ستون شیشه ای با هوادهی انجام می گیرد. اثر سرعت جریانهای مختلف هواده ی (ساعت ×گرم سبوس خش ک )/ لیتر (۴۳/۵۷ ، ۲۹/۰ ، ۰/۰) بر میزان تولید آنزیم بررسی شده است. حداکثر میزان آنزیم در سرعت هوادهی (ساعت×گرم سبوس خشک)/لیتر ۰/۵۷ بدست آمد.