سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
آرزو فتاحی وانانی – کارشناس ارشد محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان
مهرداد دلیلی – رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خوزستان

چکیده:
یکی از مشکلات عمده در صنایع دامپروری، ایجاد فضولات دامی است. سالانه حدود ۸۵۲۸۱۴ تن کود تازه، در مرغداریهای گوشتی و مزارع مرغ ‌مادر در کشور تولید می‌شود، که در صورت عدم توجه و مدیریت صحیح در فرآوری آنها می‌توانند علاوه بر ایجاد آلودگیهای زیست محیطی ، امنیت غذایی و سلامت عمومی را نیز به مخاطره اندازند.پتانسیل این نوع پسماند در فرایند تولید انرژی ، کود و مزایای اقتصادی آن، توجه بسیاری از متخصصان را در سالهای اخیر به خود جلب نموده است. . لذا این پژوهش با اهداف بررسی کمی و کیفی فضولات مرغداریها جهت تولید انرژی الکتریکی با استفاده ازروش هضم بیهوازی یا بیوگاز میباشد. مطالعه حاضر از نوع تحلیلی-کاربردی بوده که در طی سالهای۱۳۹۱-۱۳۹۰در سطح مرغداریهای گوشتی استان خوزستان صورت پذیرفت. داده ها از طریق بازدیدهای میدانی، مصاحبه، پرسشنامه و توزین گردآوری شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای ARCGIS،SPSS وEXCEL استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق در مرغداریهای گوشتی مورد مطالعه سالانه ۲۸۵۱۵۴ تن فضولات تولید می گردد. بیشترین میزان در شهرستان اهواز و برابر ۳۸۲۰۱ تن در سال و و کمترین در شهرستان هندیجان و برابر ۷۸۹ تن در سال است. میزان بیوگاز تولیدی ۳۲۰تا ۳۸۰ لیتر بازای هر کیلوگرم ماده آلی موجود در کود روزانه برآورد گردید. لذا استفاده از روش بیوگاز در تولید انرژی الکتریکی با تخمین هزینه های نصب و احداث ، گزینه ای مناسب و با صرفه می باشد. با توجه به اینکه، مدیریت برنامه ریزی شده ای در زمینه این نوع پسماند در سطح مرغداریهای کشور وجود ندارد، ضروری است اقدامات جامعی از سوی متولیان امر در جهت بازیافت، ساماندهی صحیح این ضایعات بعمل آید.