سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا امینی فضل – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
علی معصومی – آزمایشگاه کنترل کیفیت ایران خودرو دیزل

چکیده:

رنگهای ترافیکی پایه آبی لومینسنت شامل ماده پودری لومینسنت، محیطپراکنش رنگ، رزین مناسب امتزاج پذیر با آب و برخی افزودنی هایی می باشند. این رنگها با ترکیب درصد معین می تواند تولید رنگهای ترافیکی آب خواص بهینه و مناسب برای شرایط ترافیکی متفاوت را بدنبال داشته باشد. ماده لومینسنتاستفاده شده در این ترکیب ماده فسفرسنت یا ترکیبی ازماده فلورسنت و فسفرسنت می باشد تا در طوب روز و شب زمانی که نور طبیعی یا مصنوعی (نور چراغ جلوی اتومبیل) بر روی این رنگ علامتگذاری در بزرگراه ها و کناره جاده ها می افتد فلورسانس و فسفورسانس مناسب تولید شود. همچنین این رنگ ها میتوانند ترکیبی از تشعشع الکترومغناطیس فسفورسنت و فلورسنت را با هم ساطع کنند.
بالا بردن قابلیت دید علائم ترافیکی و تشکیل یک رنگ ترافیکی آب وسعت دید عالی در طول ۲۴ ساعت شبانه روز به هرماه اهمیت زیست محیطی بالای این نوع رنگ ها از مزایای مهم استفاده از آنهاست.
لذا در این مقاله سعی شده بررسی کلی از تولید رنگهای پایه آبی ترافیگی لومینسانس ارائه گردد وبیشتر بحث متمرکز بر تولید و ایجاد روکش سطحی براینشان دادن علائم ترافیکی با یک رنگ پایه آبی است تا درتماس با یک منبع نور با تشعشع الکترومغناطیسی در محدوده طیف مرئی درخشش رنگی تاخیری و دراز مدت مناسب کند.