سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا پاک منش – مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
محمد چیانی –

چکیده:

در این پژوهش، آخرین تکنولوژی ساخت کاتالیست های مورد مصرف در اگزوز خودرو جهت تولید انواع مورد نیاز آن در کشور مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا به شناسایی کاتالیست های پایه سرامیکی وارداتی جهت چند خودرو سبک داخلی با حجم موتور متفاوت پرداخته، توپوگرافی و آنالیز عنصری توسط میکروسکوپ الکترونی و آنالیز فازی توسط روش های پراش پرتو X بررسی شد و سایر خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی این کاتالیست ها تعیین گردید. بر مبنای بدست آمده و استانداردهای مرتبط، روش بهینه ساخت پایه و سپس تلقیح آن انتخاب گردید و شرایط مناسب برای ساخت پایه و نشاندن حامل از نظر نسبت مواد اولیه، دانه بندی، افزودنی ها، دما و زمان پخت و اثر این عوامل بر تخلخل، استحکام، سختی، سطح ویژه و مقاومت حرارتی بررسی و شرایط لازم برای نشاندن پیش برنده و جزء اصلی کاتالیزوری بر روی پایه ساخته شده مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.