سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ذبیح ا… یوسفی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمدعلی ززولی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محسن عزیزی – کارشناس بهداشت محیط
سیما هدایتی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی که بشر با آن مواجه است تولید زباله می باشد. در جهان کنونی با افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و بالا رفتن سطح استاندارد زندگی، تولید سرانه مواد زائد و در پی آن تهدید و تخریب محیط زیست از جمله آلودگی آب ،خا ک، و غیره در حال افزایش می باشد. از این رو اگر چاره اندیشی نشود و از بار آلودگی کاسته نگردد، سلامت و بهداشت عمومی به مخاطره خواهد افتاد. بخش عمده زباله که مخاطره آمیز است از جنس مواد آلی و قابل تجزیه بیولوژیک و قابل تبدیل به کود می باشد تبدیل زباله به کمپوست یکی از روشهای دفع بهداشتی زباله است. روشهای متعددی برای تولید کمپوست وجوددارد که از جمله روش هوازی و کرم خاکی است لذا هدف از این مطالعه بررسی تولید کمپوست از مواد زائد خانگی به روش هوازی و کرم خاکی Eisenia Foetida و همچنین بررسی تاثیر تناوب بارگذاری سه ماهه و هفتگی برکارایی و کیفیت کود تولیدی به روش کرم خاکی است.