سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسیم رخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
جاوید امینی – کارشناس ارشد بخش میکروبیولوژی پژوھشکده تعلیم و تربیت کرمان

چکیده:

در این پژوهش از خاکهای آلوده به هیدروکربنهای مختلف شامل نفت خام، روغن سوخته، گازوئیل و بنزین هواپیما استفاده شده و ۵۰ سویه باکتری از آنها ایزوله و جدا گردید. بررسی توانایی تولید گاز از این باکتریها در محیط حاوی ملاس چغندر قند انجام گرفت و پس از جدا کردن ۵ سویه که قادر به تولید گاز از ملاس بودند، بررسی های تکمیلی در مورد مقاومت آنها در برابر شوری، دما و همچنین تاثیر غلظت ملاس و مکملهای غذایی مختلف برشدت تولید گاز از آنها انجام گرفت. در نتیجه این مطالعات معلوم گردید که باکتریهای انتخاب شده توانایی رشد در شوریهای بالا تا ۱۰ % نمک را دارا بوده و کلیه آنها تا دمای°C ۴۴ و سویه شماره ۵۰ تا دمای °C ۱۲۰ نسبت به دما مقاوم میباشند. همچنین بیشترین شدت گاز از آنها در ترکیب ملاس با غلظت ۶% و پپتون واتر با غلظت ۱% از سویه های شماره ۲۳ و ۳۵ به دست آمد که بدلِِیل شدت تولید گاز بالا از این دو باکتری استفاده از آنها در فرایند های MEORپیشنهاد می گردد.