سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه آقابراریان – دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
منوچهر چیت سازان – دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
سعادت رستگارزاده – دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

در این مقاله، منابع آب دشت میداود- سرله واقع در شمال شرق استان خوزستان از لحاظ هیدروژئوشیمیایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا از چاهها، چشمه ها و رودخانه موجود در منطقه نمونه برداری انجام گرفته، سپس نمونه ها با روش یون کروماتوگرافی مورد آنالیز قرارگرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از پارامترهای شیمیایی حاصل از آزمایشگاه، بوسیله ابزارهای گرافیکی مانند دیاگرام پایپر و نمودارهای ترکیبی مورد ارزیابی قرارگرفتند و مشخص گردید که آبهای منطقه دارای تیپ غالب سولفاته- کلسیک می باشند. تفسیر نمودارهای ترکیبی نیز اختلاط سه نوع آب: ۱) آب کارستی کربناته معمولی ۲) آب تغذیه سولفاته– کلسیک سازند گچساران ۳) شورابه تغذیه کلروره سدیک را در منطقه نشان می دهند. در پایان نیز با استفاده از مدل ژئوشیمیایی معکوس( موازنه جرمی)، تکامل زئوشیمیایی آبخوان آبرفتی دشت میداود-سرله در مسیر جریان بصورت انحلال دولومیت، انحلال هالیت و ژیپس و رسوب کلسیت می باشد شناخته شد.