سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحسن کالوندی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهرداد فیروزان – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا جواهری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آزاد یزد
محمود میری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در سال های اخیر آزمایشات موفقی در زمینه تکنولوژی مغناطیسی انجام گرفته است که استعمال این تکنولوژی در صنعت ساختمان حائز اهمیت می باشد بطوریکه در مقاوم سازی و همچنین مهندسی ارزش در صنعت ساختمان کاربرد دارد. امروزه در جوامع پیشرفته در زمینه های بسیاری از آب یونیزه استفاده میشود.
با توجه به اینکه در اکثر نقاط جنوبی کشورمان دسترسی به آب شیرین برای ساخت بتن سهل و آسان نمی باشد ، و با کمبود آب شیرین برای ساخت و ساز ساختمان ها مواجه هستیم مشاهدات و تجربیات آزماشگاهی به ما نشان می دهد که سیستم های مغناطیسی به ما اجازهاستفاده از آب شور و حتی آب دریا را می دهد.
مقاله مذکور نتایج حاصل از یک برنامه آزماشگاهی بر روی تاثیر تکنولوژی مغناطیسی بر آب دریا و مقایسه آن می باشد. در آزمایشات صورت گرفته نتایج مطلوبی حاصل شده است. وقتی که آب مغناطیسی شده برای هم زدن سیمان به کار می رود مقاومت فشاری آن بین ۴۰-۳۰% افزایش می یابد که نتیجه آن ۱۴% افزایش رشد اقتصادی برای سیمان است. در این مقاله سعی شده طی آزمایشات بعمل آمده نحوه تاثیر و عملکرد آب یونیزه دریای عمان، شور و شیرین بر مقاومت فشاری، کارایی بتن تازه و مقدار مصرف سیمان مورد سنجشمقایسه قرار گیرد.