سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاد عرفانی جاودانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه تربیت مدر
بهزاد صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن – فرآوری معدن دانشگاه تربیت مد
احمد خدادادی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با کمک تکنیکهای تثبیت خاک میتوان گسترش آلایندهها در خاک را بتاخیر انداخت . در این مقاله به بررسی روشهای ساده، ارزان و کارآمد در زمینه کاهش حلالیت فلزات سنگین کیک فیلتر گرم کارخانههای لیچینگ روی پرداخته شده است که طی آن عامل تراکم در سه لایه ۴۰ ، ۳۵ و ۳۱ سانتیمتر و استفاده از آهک در سه ضخامت۲ و ۱ ،۰ سانتیمتر مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت بهترین نتیجه در میزان تراکم ۳۱ cm و ضخامت آهک ۲ cmبدست آمد که طی آن کمترین حلالیت فلزات سنگین به محیط زیست حاصل شد