سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن احمدی ترشیزی –
حمیدرضا طهماسبی –

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان می دهد که تکنیک های ترکیب کلاسه بندها به یک ابزار موثر در افزایش کارایی و میزان دقت کلاسه بندی تبدیل شده است. اگر چه بعضی از کلاسه بندها نسبت به بقیه بهتر عمل می کنند ولی هیچ یک نمی تواند بر دیگری ارجحیت داشته باشد و یا داده ها را بدون هیچ خطایی کلاسه بندی کند. هر کلاسه بند تواناییها و ضعف های مربوط به خود را دارد. یک کلاسه بند ممکن است روی مجموعه ای از داده ها بسیار خوب عمل کرده در حالی که روی مجموعه های داده دیگر کلاسه بندی بدی داشته باشد. به
هرحال کلاسه بندی نباید فقط روی یک مجموعه محدودی از داده ها از دقت مطلوبی برخوردار باشد، بلکه باید روی رنج وسیعی از ورودی های ممکن، خوب عمل کند. بنابراین قابلیت انعطاف و قدرتمندی از ضروریات یک سیستم کلاسه بندی باید باشد. سیستم کلاسه بندی ترکیبی ضمن افزایش میزان دقت نهایی کلاسه بندی موجب رسیدن به این قابلیت ها می شود. در این مقاله پس از معرفی سیستمهای کلاسه بندی ترکیبی، انواع مسائل ترکیب کلاسه بندها مطرح می گردند. پس از گروه بندی این تکنیک ها به سه گروه، هر تکنیک بهمراه شرایطی که تحت آنها می تواند کار کند، نوع کلاسه بندهای شرکت کننده و محدودیت های آن مورد بررسی قرار می گیرد. این گروه بندی با توجه به نوع خروجی کلاسه بندها می باشد. سپس در ادامه گروه بندی دیگری بر پایه نوع پیچیدگی تکنیکها نیز پیشنهاد می گردد.