سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر نوروزی – کارشناس ارشد زمین شناسی – پژوهشکده علوم زمین
محمود مهرپرتو –

چکیده:

محدوده مورد مطالعه یکی از اندیس های طلای شناسایی شده در زون ارسباران است. از دیدگاه واحدهای سنگ چینه شناسی ، این محدوده در داخل سنگهای آتشفشانی-آذرآواری ، آندزیت – توف آندزیتی با سن ائوسن قرار می گیرد. فرآیندهای دگرسانی موثر بر این محدوده سن بعد از ائوسن و احتمالا الیگوسن را نشان می دهند. مهمترین فرایندهای دگرسانی حادث شده در اثر تزریق رگه های هیدروترکالی در سنگ میزبان آندزیتی شاکل دگر سانی های پروپلیتیک ، آرژیلیک ، آرژیلیک اکسیدان ، سیلیسی شدن و پیریتی شدن در حاشیه رگه است. از دیدگاه کانه زایی سیمای فعال در محدوده مورد مطالعه یک سیستم رگه ای – رگچه ای است. مهمترین کانه های فلزی مشاهده شده در این محدوده شامل پیریت ، کالکوپیریت ، اسفالریت ، گالن ، بورنیت ، کالکوپیروتیت ، کولیت ، کاسیتریت ، روتیل ، طلا و اکسیدهای ثانویه و آبدار آهن است. همچنین مهمترین گانگ کوجود در این منطقه نیز کانی کوارتز است. زون سیلیسی اصلی مورجود در محدوده مطالعاتی بطول ۶۴۰ متر و عرض متوسط ۲۴/۲ متر دارای عیار متوسط pmm 0/5 طلا می باشد. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده این ذخیره یک ذخیره اپی ترمال طلا از نوع سولفید کم است که سیالات بطور عموم از منشا جوی مسیی تشکیل ان بوده اند.