سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قدس – کارشناس ارشد سازه ، مدرس دانشگاه زابل ، آزاد اسلامی واحد زاهدان و کارمند بنیاد مسک

چکیده:

درسالهای اخیر تحقیقات بسیاربرروی بهسازی تولید بتن با کارآیی و مقاومت بالا متمرکز شده است .برای رسیدن به این هدف راههای مختلفی پیشنهاد شده است .یکی از این راهها استفاده ازتکنولوژی مغناطیسی درساخت بتن می باشد بدین صورت که با استفاده ازاین تکنولوژی آب مغناطیسی تولید شده و در اختلاط بتن مورد استفاده قرارمی گیرد .از طرف دیگر با توجه به اینکه کشورمان درمنطقه زلزله خیز جهان قرار دارد استفاده ازمصالح سبک درساخت بتن می تواند یکی از راه حل های موفق و موثر برای کاهش وزن ساختمان باشد .جایگزین کردن بتن سبک و فراورده های حاصل ازآن به جای مصالحی ازقبیل آجرفشاری ،سفالی و بلوک های سیمانی معمولی ،کاهش وزن ساختمان باشد . جایگزین کردن بتن سبک و فراورده های حاصل ازآن به جای مصالحی ازقبیل آجر فشاری ،سفالی و بلوک های سیمانی معمولی کاهش قابل ملاحظه ای دربار مرده ساختمان را موجب می شود .مطالعات آزمایشگاهی انجام شده برروی بتن معمولی گواه برکارآمد بودن تکنولوژی مغناطیسی و تاثیر آن برمقاومت و کارآیی و دوام بتن معمولی می باشد با این وجود اثر آب مغناطیسی برخواص بتن سبک بررسی نشده است و یا تحقیقات کمی دراین خصوص صورت گرفته است لذا دراین مقاله سعی بر آن است تا اثرات آب مغناطیسی درتولید بتن سبک و تاثیر آن برخواص مکانیکی بتن مورد مطالعه و ارزیابی قرارگیرد .نتایج آزمایشگاهی به صورت گراف و نمودار در مقاله آورده شده است .