سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضا رهایی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین مهاجر – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سالهای اخیر تمایل به روشهای مبتنی بر طراحی بر اساس عملکرد و از آن جمله طراحی بر اساس جابجایی روز افزون بوده است .مسلما آنچه باعث بروز خسارت در اعضای سازها یا غیرسازه ای می گردد، حرکت سازه ای در اثر نیروی زلزله است و کلیه مشکلات بعدی سازه را می توان ناشی از همین حرکت یا جابجایی نسبی اعضا دانست.مطالعه روش طراحی براساس جابجایی نشان میدهد این روش پتانسیل دستیابی به پاسخهای دقیقتر را دارد و میتواند جایگزین مناسبی برای روشهای مرسوم کنونی باشد. همچنین بررسی کاهش سختی درسازه ها که یکی از اساسی ترین مساله نامنظمی در ارتفاع سازه و به عدم فرض حاکمیت مود اول ارتعاش درتحلیل استاتیکی معادل وافزایش بار وارده به طبقه نامنظم می انجامد، سبب بروز مشکلات در رفتار لرزه ای سازه و افزایش جابجایی نسبی طبقه و به دنبال آن خسارت میگردد. در راستای ایجاد زمینه مناسب برای به کارگیری روش طراحی بر اساس جابجایی،در این تحقیق با استفاده از نرم افزارIDARC و انتخاب ۸ قاب بتنی با خصوصیات مختلف [قاب منظم با و بدون دیوار برشی و دارای طبقه نرم(نامنظمی سختی)] و استفاده از آیین نامه زلزله ایران (استاندارد ۲۸۰۰ ) تحت آنالیز با ۵ شتاب نگاشت (گازلی،کوبه، ویکتوریا مکزیک،نرثریج و طبس)با مشخصات متفاوت،میزان جابجایی نسبی طبقات قابهای منظم و نامنظم به دست آمده ومیزان اختلاف آنها برسی شده است. همچنین میزان شاخص خسارت دراین سازه ها مورد بررسی قرار گرفته است,بدیهی است که با استفاده از این شاخص میتوان در مورد مقاوم یا عدم مقاوم بودن سازه بررسی های لازم صورت پذیرد.