سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدنادر سیدریحانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران و دان
توماس هانسن – دانشکده علوم
لینه اودرشده – دانشکده علوم زیستی، انستیتو نیلز بوهر، دانشگاه کپنهاک، کپنهاک، دان
میکائیل سورنسن – دانشکده علوم

چکیده:

تمام اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز یک سلول زیستی در توالی نوکلئوتیدی مولکول DNA آن نهفته است. برای تولید یک پروتئین ابتدا RNA Polymerase اطلاعات لازم را با فریم های ۳ نوکلئوتیدی (codon) از روی DNA رونویسی می کند که حاصل آن مولکول mRNA است. سپس این مولکول از هسته سلول اخراج و برای رمز گشایی و تولید پروتئین مورد نظر به Ribosome ارسال می گردد. بدیهی است پروتئین مورد نظر هنگامی به درستی ساخته خواهد شد که فریم های بازخوانی به درستی انتخاب شوند. جابجایی فریم بازخوانی در ریبوزوم پدیده ای است که طی آن فریم
بازخوانی به اندازه یک یا دو نوکلئوتید جابجا شده و باعث تولید پروتئینی ناخواسته می شود. این پدیده بارها در حیات برخی از سلول ها مشاهده شده است ولی علت آن بطور کامل مشخص نیست.