سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیرحسین حسابی – کارشناس مهندسی مکانیک، دریا، دانشگاه صنعتی شریف
جواد علوی مهر – کارشناس ارشد معماری کشتی، دانشگاه صنعتی شریف
جلال رفیعی – کارشناس ارشد معماری کشتی، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

گسترش و نوسازی ناوگان دریایی مسافری در منطقه خلیج فارس طی سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است مسلما این موضوع مستلزم شناخت دقیق از شرایط منطقه و بازارهای مرتبط با موضوع خواهد بود. براین اساس در مقاله حاضر ابتدا اطلاعات کلی مورد نیاز برای این کار از قبیل اطلاعات اقلیمی منطقه، اطلاعات بنادر، آمار و مشکلات شناورهای موجود جمع آوری و ارائه گردیده است. سپس با تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و استفاده از نظرات کارشناسان مرتبط و متولیان این امر، با توجه به شرایط بومی و فرهنگی منطقه، جمع بندی های مناسب معرفی شده است این جمع بندی می تواند در برنامه ریزی آتی برای گسترش و بهسازی ناوگان مفید واقع شده و طراحی ها و انتخاب های بهینه تری صورت گیرد.