سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
غلامحسین ممتاز – دانشجوی کارشناسی ارشد جانعه شناسی – دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:
به طور قطع مفهوم پیچیده و چندگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در قالب یک مقاله نمی گنجد ولی شاید خواندن ان نقطه شروعی برای مطالعه مفهوم توسعه و مفاهیم مرتبط با ان به ویژه برای دانشجویان و علاقه مندان و آشنایی ایشان با مفاهیمی نظیر تکامل رشد، رشد اقتصادی و ترقی (پیشرفت) و توسعه پایدار باشد. توسعه پایدار همزمان با توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی بر ضرورت توجه به محیط زیست و حفط منابع طبیعی تاکید می کند توسعه پایدار را می توان مدیریت روابط نظام های انسانی و اکوسیستم های طبیعی با هدف استفاده پایدار از منابع در جهت تامین رفاه نسل های حال و آینده تعریف کرد. پایداری واژه اخر قرن بیستم است. این گزارش شامل سه لایه است: توسعه، برابری و مساوات، حفظ محیط زیست . برابری و مساوات لایه ای از توسعه پایدار است که با تاکید بر اصل عدالت اجتماعی یا برابری درون نسلی مفهوم پایداری را وارد پژوهش ها در حوزه های اجتماعی کرده است. پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. هدف اصلی نگارنده از این نوشتار آشنایی مختصر با مفاهیم جامعه شناختی توسعه و توسعه پایدار که به صورت موضوعات داغ و به روز در کشور ما به ویژه کشورهای که از نبود ان در رنج و سعی در رسیدن به آن هستند می باشد.