سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علی محمدنیک بخت – دانشجوی دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دانشیار گروه مکانیک ماشینه
مهدی خاتمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با افزایش قیمت جهانى نفت، در عمل تقاضا براى بازه گسترده اى از انرژى هاى تجدیدپذیر، از توربین هاى بادى تا خودروهای الکل سوز، افزایش یافته است. اگرچه روی آوردن به سوخت هاى جدید تنها هنگامی نمایان مى شود که قیمت نفت در بازارهاى جهانى به یکباره اوج مى گیرد، اما جنبش انرژى هاى تجدیدپذیر به تدریج در حال وارد شدن به مرحله جدیدى از پویایى است. تحقیقات روی سوخت های زیستی با سه هدف عمده انجام می شود که عبارتند از: تعیین تنوع منابع، پیدا کردن را ههای بهره گیری و استفاده از آن و در نهایت تولید. امروزه سوخت بیودیزل در اروپا رونق چشمگیرتری نسبت به سایر جاها پیدا کرده است ودلایل این موضوع نیز در این مقاله به تفصیل شرح داده شده، اما آنچه حائز اهمیت است وجود سیاست های راهبردی در سرتاسر جهان و گسترش پژوهش های کاربردی در موسسات علمی و پزوهشگاه های معتبر است که سوخت بیودیزل را به عنوان یکی از روش های مقابله با آلودگی زیست محیطی و نیز جبران محدودیت های سوخت های مرسوم فسیلی معرفی می نماید. اما در کشورمان با توجه به مطالعات گسترده طی سالهای اخیر، مقدمه استفاده تجاری از این سوخت مهیا شده است و پژوه شهای وسیعی نیز در حال انجام می باشد. در حال حاضر فن اوری تولید سوخت بیودیزل از طریق روغن پسماند خوراکی توسط خاتم یفر و قبادیان ( ۱۳۸۵ ) بدست آمده و سیستم های تولید آن نیز ساخته و ارزیابی شده است. اگرچه در نگاه اول تولید بیودیزل مستلزم صرف هزینه بیشتری نسبت به سوخت های فسیلی است، اما با بررسی دقیق تر و ملاحظه محدودیت منابع فسیلی و چالش های زیست محیطی بحث شده در همین تحقیق، همچنین با در نظر گرفتن ارزش ریالی محصولات جانبیbyproduct) حاصل در طی فرآیند تولید این سوخ تها می توان دریافت که تولید این سوخت کاملا به صرفه است. هدف مقاله حاضر تشریح پتانسیل های موجود در زمینه استفاده از سوخت های جایگزین و بررسی وضعیت کلی آن در تمام دنیا است. سپس امکان استفاده از سوخت بیودیزل در ایران مطالعه شده و راهکارها و محدودیت های استفاده از آن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است.