سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود پورحمیدی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان
پردیس مهاجرانی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه مدیریت زنجیره تامین (SCM) به عنوان یکی از مبانی زیر ساختی پیاده سازی کسب و کار الکترونیکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌E-Businessدر دنیا مطرح است. اگر چه اهمیت فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین به طور گسترده تصدیق شده، اما تحقیق پیش رو نحوه کاربرد فناوری اطلاعات را در جهت تحقق اهداف مدیریت زنجیره تامین با دقت بیشتری بررسی نموده است.
تاثیر کلی زنجیره تامین بدون یک سیستم توانمند برنامه ریزی و کنترل زنجیره تامین ، نمی تواند به طور موثر و کارا نشان داده شود. لذا، معرفی یک مکانیزم در جهت استفاده مؤثر از شبکه جریان اطلاعات کسب و کار الکترونیک، تسهیم طرح های تولیدی و ظرفیت کل زنجیره تامین و مشارکت همه واحدهای زنجیره تامین بجای تلاش در جهت بهینه سازی داخلی در فرایند های مستقل، در هر مرحله امری اجتناب ناپذیر است.
این مقاله سعی دارد تا با روشن کردن مفاهیم اصلی مدیریت زنجیره تامین، ضمن تشریح سطوح زنجیره تامین و الگوی یکپارچه زنجیره تامین مجازی (VSC) ، موارد کاربرد فناوری اطلاعات در این مقوله و فاکتورهای مؤثر بر آن را شناسایی نموده و به بررسی سیستم ها و راهکارهای ارائه شده بپردازد.
نتایج حاکی از آن است که مزایای بکارگیری فناوری های کسب و کار الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین شامل ارتقاء سطح خدمت، بهبود کارایی عملیات، یکپارچکی اطلاعات و فراهم کردن مدل های عملیاتی زنجیره تامین چابک می باشد. لذا توصیه می گردد صنایعی نظیر صنعت خودرو، صنایع هوا و فضا و پتروشیمی که تامین کنندگان متعددی دارند از این راه حل در جهت بهبود ارتباط با تامین کنندگان بهره گیرند.