سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدوحید ریحانی نیا – دفتر برنامه ریزی انرژی معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

در این تحقیق، با استفاده از ابزار قیمتی، مقوله صرفه جویی انرژی در تولید برق با توجه به جانشینی یا مکمل بودن سوخت مصرفی در نیروگاه برق با سایر نهاده ها به ویژه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اطلاعات نیروگاه موردی ( بعثت ) برای سالهای ۱۳۶۰ -۷۵ ، میزان جانشینی بین دو نهاده سوخت و سرمایه، ۰/۱۲۵ محاسبه گردیده است . هم چنین بر اساس کشش خود قیمتی سوخت یعنی ۰/۳۴ اقتصادی بودن صرفه جویی انرژی ( یا کاهش مصرف سوخت نیروگاه ) با استفاده از ابزار قیمتی ، مورد تایید قرار گرفته است .