سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
حامد سلمانی – گروه حقوق، دانشکده ادبیات، واحد همدان، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران
مصطفی باقری – گروه حقوق، دانشکده ادبیات واحد همدان، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران، همدان

چکیده:
هدف این مقاله بررسی جایگاه، پوشش و حجاب زنان در تمدن های ایران باستان می باشد. لوحه های گلی، کتیبه ها و آثار به جای مانده از تمدن های ایران باستان حاکی از این است که زن در تمدن های ایران جایگاه والایی داشته و امکان دست یابی به جایگاه و مناسب بزرگ حکومتی برای آنها فراهم بوده و از آنها حمایت قانونی می شده است و شخصیت حقوقی و مالی مستقلی داشته اند. همچنین می تواان نحوه ی پوشش و حجاب زنان را مشاهده کرد که بر اساس این آثار به جایی مانده و کتب تاریخ نویسان مشهور، زنان ایرانی دارای حجاب کاملی شامل پیراهن بلند چین دار و شلوار تا مچ پا و حتی چادر بوده اند. بخصوص زنانی که در جایگاه های بالای اجتماعی قرار داشتند. نهایتاً می توان به این نتیجه رسید که زنان ایران قبل از ورود اسلام به سرزمین ایران دارای حجاب بوده اند و آن برای زنان ایرانی یک ارزش محسوب می شده است.