سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز حسنی مهمویی – فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد محض دانش
مینو فرهادی – فارغ التحصیل اقتصاد بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد محض دانشگ

چکیده:

یک کلاستر صنعتی از تمرکز جغرافیایی بنگاه هایی به وجود می آید که در یک زمینه مشابه فعالیت می نمایند و این نیازهای مشترکی را در حوزه استعدادها، فناوری و زیر ساخت ها دارا می باشند. دراین مقاله نخست تعریف و مبانی توسعه کلاسترهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است و از نمونه های بین المللی به منظور بیان دیدگاه های برجسته در این حوزه استفاده شده است. بهره گیر از ساختار کلاستری دارای مزایی است که در این مقاله بنا بر ضرورت، بدان پردخته شده است. سپس اجزا و ارکان یک کلاستر ، بر اساس تئوریها و تجربیات جهانی تشریح گردیده است.هر کلاستر صنعتی شامل سه گونه تعامل اخلی شامل همکاری، تکامل و رقابت است. یکی از عمده ترین اجزاهر کلاستر صنعتی، دانشگاه ها و مراکز اموزشی عالی است که تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز در کلاستر می باشند و ارتباط آنها با سایر ارکان کلاستر عمدتا از نوع همکاری می باشد و از همین رو، نقش بسیار کلیدی را در تحکیم توانمندی های شکوفایی استعدادهای یک کلاستر ایفا می نمادی. بر همین اساس، در ادامه مقاله، ارتباطات و تعاملات میان یک کلاستر صنعتی با بخش علمی و پژوهشی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. یکی از مباحث عمده در این مقاله آن است که راهبردهای کلاستر، استراتژی های توسعه منطقه ای و محلی به شمار می ایند، بنابراین در صورت برقراری رابطه اصولی میان دانشگاه ها و کلسترها، این امکان فراهم خواهد شد تا هر دانشگاه بنا بر نیازهای منطقه ای و محلی خویش، اقدام به ارائه دوره های آموزشی و انجام فعالیت های پژوهشی بنماید که این امر موجب بومی سازی بخش عمده ای از تخصص های ملی خواهد گردید و بی تردید نقش موثری را نیز در گسترش خدمات فنی و مهندسی، جه به صورت درون کشوری و همچنین بین المللی خواهد داشت. در پایان مقاله، در قالب یک مدل دو بخشی، نتایج تعاملات میان مراکز پژوهش و اموزش عالی و یک کلاستر صنعتی بر شاخص های اشتغال مانند انعطاف پذیری شغلی، سطح تخصص ، انتقال و به اشتراک گذاری دانش و سایر شاخص های برجسته کمی و کیفی تشریح گردیده است.