سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
داود ملکی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
عبدالکریم یعقوبی نژاد – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در سال های اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) گسترش فراوانی داشته است و هر روز نیز اشکال مختلف آن در حال توسعه است. فناوری اطلاعات تمام جنبه های مختلف زندگی بشر اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و .. را تحت تاثیر قرار داده و تحولات عظیمی را ایجاد نموده است. این فناوری از یک طرف به عنوان یک ابزار توانمند موجب تغییرات اساسی درنحوه زندگی، روش های آموزشی، فعالیت های شغلی و درنهایت فناوری و صنعت گردیده است و از طرف دیگر همه این دستاوردهای ارزشمند با عدم رعایت اصول صحیح اخلاقی و استفاده های غیر مجاز و خطرناک ، بسیار حساس و مخاطره آمیز شده است به طوری که نگرانی های فراوانی در مورد تاثیر سوء آن بر شد فرهنگ و سلامت جامعه به وجود آمده است. از این رو مباحث اخلاقی در این عرضه در سطح بین المللی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.همچنان که روسای کشورها در نشست سران جامعه اطلاعاتی WSIS به موضوع اخلاق جامعهاطلاعاتی پرداخته اند و معیارهایی را با عنوان «ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی» ارائه و تدوین نموده اند. در این راستا آن چه اهمیت دارد، این است که ایجاد بستر اخلاقی مناسب با یک پشتوانه قوی برای رشد فرهنگ در کشورهای مختلف بدون اعتقاد به یک اصول اخلاقی دینی و قلبی میسر نیست.
در این مقاله بر آنیم که اخلاق قرانی را برای فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده و نحوه توسعهاین فناوری را بر اساس اخلاق اسلامی بیان نماییم. همچنین چالش های اخلاقی پدیده جهانی شدن و کنترل آن را بر اساس اصول اخلاقی قران مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.