سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی امیری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آرش مرتضی پور – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمدتقی بطحایی – دانشکده مهندسی برق
احمد فریدون درافشان – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

مقاله حاضر روند شکل گیری بازارهای منطقه ای و نحوه مدلسازی و شبیه سازی اتصال سیستم های قدرت در ابعاد بین المللی را مورد بررسی قرار داده است . در این مقاله مباحث مربوط به مدلسازی بازارها با نگاهی به بازارهای برق در دنیا ارائه شده و پارامترها، متغیرها و محدودیتهای مورد نیاز در مدل معرفی می گردد . سپس تابع هدف مدل جهت بهینه شدن هزینه نشان داده می شود . همچنین نحوه مدلسازی و شبیه سازی یک بازار فرضی در ابعاد کوچک بررسی و نتایج حاصله ارائه می شود . در قسمتهای پایانی امکان شکل گیری بازار برق در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی با توجه به نتایح اقتصادی به دست آمده از دیگر بازارها , ارائه شده و دلایل پرداختن به اینگونه بازارها و ادامه تحقیقات بیشتر در آینده بیان می شود . در دو بخش پایانی مقاله جایگاه ایراندر بازارهای منطقه ای مورد ارزیابی قرارمی گیرد و دو گزینه پیشنهادی جهت پیوستن به بازارها ارائه می گردد . بدیهی است که حرکت انجام شده راه را برای ادامه تحقیقات بیشتر و پرداختن به موضوعات ریزتر فنی و اقتصادی باز خواهد کرد