سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدابوالقاسم مرتضوی – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ثارالله رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی جعفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی جایگاه ایران در تولید و تجارت جهانی گوجه فرنگی می باشد. همچنین سعی شد به این سوال که " آیا گوجه فرنگی ایران دارای مزیت نسبی صادراتی است؟ " پاسخ داده شود. نتایج حاکی از عدم مزیت نسبی ایران در تجارت گوجه فرنگی می باشد. سهم صادرات ایران از کل صادرات گوجه فرنگی جهان در سال های ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۴ و۲۰۰۵ به ترتیب ۱/۹۸،۰/۰۷و۱/۳۴ درصد بوده و ایران رتبه ۲۶ را در میان کشور های صادرکننده گوجه فرنگی داراست. بنابراین اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و تولیدی جهت توسعه صادرات و شناخت بازار های هدف صادراتی، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.