سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رضا پاک گوهر – کارشناس ارشد آمار
آرش هوشنگی فر – کارشناس فیزیک

چکیده:

ر این تحقیق با توجه به اهمیت مساله حمل و نقل عمومی درآلودگی، بالاخص آلودگی هوا در کلان شهرها به تحلیل تأثیر طرح زوج فرد در کاهش آلودگی هوا یا توجه به آنالیز میزان مصرف بنزین می پردازیم. آنگاه به این سوال که آیا ا ین طرح می تواند در میزان مصرف سوخت بنزین دیگر شهرها تأثیر گذار باشد پاسخ می گوییم.نظریات شهروندان از شاخصهایی ا ست که می تواند بعنوان میزان قوت و قدرت تأثیرگذاری طرحهای موقت بین مردم مورد استفاده مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد. به همین منظوراین مقاله، میزان مطلوبیت طرح زوج و فر را بین شهروندان و تاثیری که این طرح در سه شاخص مصرف بنزین، آلودگی هوا و بار ترافیکی شهرها می گذارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت
است. این تحقیق با سه نمونه مختلف از شهروندان انجام گرفته است :که عبارتند از :الف -شهروندان عادی (روش خانه به خانه و میدانی ) ب – رانندگان خودرو های شخصی سطح شهر ج-رانندگان تاکسی . با توجه به تکنیکهای مختلف جمع آوری اطلاعات، از روشهای نمونه گیری مختلف استفاده شده است که عبارتند از : ١-روش تصادفی ساده با جایگذاری (شهروندان عادی (روش خانه به خانه و میدانی )) ٢-روش طبقه بندی مرحله ای (رانندگان خودرو های شخصی سطح شهر) ۳-روش تصادفی ساده بدون جایگذاری(رانندگان تاکسی). در نهایت میزان مالکیت خودروی شهروندان و سهم پلاک های زوج و فرد و اولویت بندی انتخاب خودروی عمومی، قبل و بعد از اجرای طرح مشخص شده است.