سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس معلمی اوره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

بدون شک امروزه صنعت خودرو یکی از عرصه های تعیین کننده قدرت یک کشور است. لذا توجه به این امر مهم اجتنابناپذیر است.مباحث توسعی فناوری های نوین در این صنعت نیز به عنوان بخش مهمی از این عرصه جایگاه ویژه ای دارد. با ورود فناوریهای نوین و از جمله فناوری نانو به بازار ساخت صنایع مرتبط با خودرو و تجهیزات کارا تر، صاحبان این صنعت را بر آن داشته است که گوی سبقت را از سایر رقبا بربایند. لذا توجه به این نکته ضروری است که در غیر این صورت با ورود قطعات نوین، تولید کنند گان داخلی توانایی رقابت با این محصولات را نداشته و کشور در این زمینه به سوی مصرفی شدن پیش خواهد رفت. هدف از این مقاله بررسی جایگاه و توسعه فناوری نانو و کاربردهای آن در صنعت خودرو و شاخه های مختلف آن می باشد. با توجه به بررسی انجام شده، فناوری نانو بطور گستردهای در تمامی صنایع مربوط به تولید خودرو و بالا بردن کیفیت قطعات آن و کنترل آلودگی محیط زیست نقش مهمی ایفا کرده است.