سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – گروه مهندسی صنایع – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
علی علی نژاد – گروه مهندسی صنایع – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز ، بخاطر اهمیت تحقیق و توسعه در موفقیت بنگاه ها و نقش آن در فرایند رشد اقتصادی، مقوله تحقیقات مورد توجه اکثر بنگاه ها در کشورهای گوناگون قرار گرفته است و این موضوع به عنوان شاخه ای از علم مدیریت، یکی از مباحث مورد مطالعه دانشمندان شده است. در ادبیات مربوط به تحقیق و توسعه، معانی مختلفی برای آن آورده شده است. درجایی تحقیقتوسعه را معادل با توسعه درونزای تکنولوژی و در جای دیگر آن را معادل بانوآوری تکنولوژی معنا کرده اند. اما تعریف جامع تر تحقیق توسعه به قرار زیر است [۱]:
مجموعه فعالیتهای بدیع، خلاق، نوآورانه ، نظام یافته و برنامه ریزی شده ای که به طور کلی با هدف گسترش مرزهای شناخت علمی و گنجینه دانش انسان و به طور خلاصه در جهت نوآوری و ایجاد فراورده ها، فرایندها، وسایل، ابزارها، نظام ها، خدمات و روش های جدید (بهبود یا بهسازی شده ) صورت پذیرد. فعالیت های تحقیق و توسعه را به دسته پایه، کاربردی وتوسعه ای تقسیم می کند [۲].