سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر محمدرحیمی – دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق ( ع )
محسن محمدی – دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق ( ع)

چکیده:

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران،آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است . همچنین فرایند تصمیم گیری برای آنها را به امری مشکل تبدیل کرده است . در هرجا که برای یک انتخاب گزینه های گوناگون با نتایج گوناگون درکنار آثار متنوع این تصمیمات وجود داشته باشد، ریسک وجود دارد . به خصوص اگر حداقل یکی از این نتایج اثرات نامطلوبی داشته باشد . بدین ترتیب از کارگاههای کوچک تا صنایع بزرگ همه به نوعی با ریسک روبرو هستند .
اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای نهادهای مالی شده است . مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی، اندازه گیری، تصمیم گیری و نظارت بر انواع ریسک مطرح برای بنگاه می پردازند . مهمترین مولفه مدیریت ریسک بهینه،اندازه گیری تمام ریسکهای شرکت در یک واحد اندازه گیری مشترک ومدیریت تمام این ریسکها در قالب یک استراتژی و الگوی فراگیر می باشد . این یکپارچه سازی منافع زیادی در بر خواهد داشت زیرا که از خیلی پراکنده کاری ها و دوباره کاریها جلوگیری میکند و با ایجاد همافزایی باعث بالارفتن کارایی و اثربخشی فعالیتهای در جهت مقابله با ریسک میشود . در این مقاله سعی بر آن شده است که ابعاد مختلف ریسک در نهاد مالی معرفی گردد و جایگاه مدیریت ریسک تبیین گرددو در ادامه الگویی کاربردی و بهینه در جهت اجرایی کردن فرایند مقابله با ریسک ارائه گردد . این الگو به نهاد مالی برای معقولانه و منطقی تر کردن رویکردش نسبت به مسائل پیش روی خود کمک میکند .