سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود احمدی نژاد – استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران
افشین شریعت – استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
علیرضا احمدی فینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شبکه حمل و نقل موجود در ایران از ابعاد مختلف قابل بررسی است . یکی از این جنبه ها که متاسفانه با وجود تاثیر قابل توجه در عملکرد شبکه، مورد اهمال واقع شده، سوانح و مناسب سازی مدیریت آنها است. سوانح و تصادفات علاوه براثرات اقتصادی و اجتماعی بارز، در کاهش ظرفیت و افزایش غیر عادی تقاضا در شبکه حمل و نقل تاثیر بسزایی دارد.
مدیریت سوانح (incident management system) براساس یک برنامه ریزی جامع و یکپارچه به منظور سازماندهی فعالیتهای ارگانهای دخیلدر حوادث به صورت همزمان در یک مکان مشترک با منتهای دقت و حداکثر سرعت، زمینه مناسب برای بازگرداندن شبکه به حا لت عادی را فراهم می کند. در این مقاله پس از بحث در مورد مفاهیم پایه ای و اهمیت مدیریت سوانح، اثرات بکارگیری این استراتژی در شبکه حمل و نقل ارائه می شود. سپس سازماندهی صحنه حادثه و مناسب سازی محیط تحت تاثیر بعنوان کاراترین و مهمترین مرحله مدیریت سوانح (که در شرایط فعلی از جمله نواقص شبکه حمل ونقل شهری و برون شهری ما محسوب می گردد) تشریح خواهد شد.