سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمود احمدی نژاد – استادیار دانشگاه علم و صنعت
علیرضا احمدی فینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

شبکه حمل و نقل موجود در ایران از ابعاد مختلف قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها که متاسفانه با وجود تاثیر قابل توجه در عملکرد شبکه، مورد اهمال واقع شده، سوانح و مناسب سای مدیریت آنها است. سوانح و تصادفات علاوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی بارز، در کاهش ظرفیت و افزایش غیر عادی تقاضا در شبکه حمل و نقل تاثیر بسزایی دارد.
مدیریت سوانح بر اساس یک برنامه ریزی جامع و یکپارچه به منظور سازماندهی فعالیت های ارگان های دخیل در حوادث به صورت همزمان در یک مکان مشترک با منتهای دقت و حداکثر سرعت، زمینه مناسب برای بازگرداندن شبکه به حالت عادی را فراهم می کند. دراین مقاله پس ازبحث در مورد مفاهیم پایه ای و اهمیت مدیریت سوانح، اثرات بکارگیری این استراتژیدر شبکه حمل و نقل ارائه می شود. سپس سازماندهی صحنه حادثه و مناسب سای محیط تحت تاثیر به عنوان کاراترین و مهم ترین مرحله مدیریت سوانح (که در شرایط فعلی از جمله نواقص شبکه حمل و نقل شهری و برون شهری ما محسوب می گردد) تشریح خواهد شد.