سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا محمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
عزت الله فرشادفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

در این تحقیق از سری کامل لاین های افزایش دی زومیک چاودار و والدهای دهنده و گیرنده و همچنین واریته شاهد محلی به منظور ارزیابی و تعیین بهتر جایگاه های کروموزومی چاودار برای تحمل به خشکی از طریق تعیین بهترین ترکیب اجزا عملکرد استفاده شد.