سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم نشاط – دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
پویان مهدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
صادق خلیلیان – دانشیار، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

صادرات محصولات کشاورزی نقش عمده ای در صادرات غیر نفتی دارد و در بین محصولات کشاورزی پسته دارای اهمیت ویژه ای می باشد. ایران در تولید و صادرات پسته مقام اول جهان را دارا می باشد. پسته از محصولات غیر نفتی صادرات ایران است که پس از فرش دستباف سهم عمده ای در درآمدهای غیرنفتی ایفامی کند و در بین محصولات صادراتی بخش کشاورزی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این مقاله در ابتدا به تحلیل جایگاه ایران از لحاظ تولید و صاردات پسته در جهان و در بازار مشترک اسلامی می پردازد.