سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا پروانه – کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش چینه و فسیل شناسی از دانشگاه اصفهان و کا

چکیده:

نواحی مورد مطالعه در این تحقیق شامل: مقطع چیروک، مقطع شش انگشت و مقطع حوض دو راه می باشد. سازند سردر در مقطع چیروک شامل تناوب شیل و سیلتستون، ماسه سنگ، ماسه سنگ آهکی و شیل آلی بوده که در قسمت پایینی مقطع یک لایه ماسه سنگ آهکی حاوی خار خار پوست، بریوزوئر و ساقه کرینوئید به سن کربونیفر بالایی (Late Namurian – Early Westphalian) وجود دارد در بالاترین قسمت سازند سردر دو لایه شیل حاوی فسیل مرجان، بریوزوئر، سفالوپود و براکیوپود متعلق به پرمین زیرین (Assilian- Early sakmaran) وجود دارد.
سازند جمال شامل ماسه کواتزیتی، شیل، آهک دولومیتی و دولومیت آهکی متعلق به پریمن میانی است در مقطع شش انگشت سازند سر در شامل: ماسه سنگ، سیلتستون، آهک ماسه ای، آهک دولومیتی و دولومیت آهکی، متعلق به کربونیفر بالایی، پرمین زیرین است.
سازند جمال در مقطع شش انگشت شامل: ماسه سنگ، آهک دولومیتی و دولومیت آهکی به سن پرمین میانی می باشد. در مقطع حوض دو راه سازند جمال مرکب از ماسه سنگ کواتزیتی (ماسه ریخته گری چیروک) به همراه بین لایه های شیل و سیلتستون نازک لایه متعلق به پرمین زیرین (Autunian) و حاوی فسیل های گیاهی می باشد.