سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد خوئینی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم وصنعت ایران
حسین فرمان – دانشکده فیزیک دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

خواص رسانایی نانولوله های کربنی تک دیواره را می توان توسط طول جایگزیدگی بررسی کرد . در این مقاله، طول جایگزیدگی انواع نانولوله های کربنی زیگزاگ بامدل بستگی قوی محاسبه
وبا چگالی حالت های نانولوله های کربنی مقایسه می شود .