سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی آقا شریعتمداری – کارشناس مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه ب

چکیده:

وقتی قلم طراح حاصل علم و تجربه را بصورت طرح روی کاغذ می نگارد، انتظار اینست که آنچه بعنوان طرحتهویه مطبوعحاصل می گردد ضمن ایجاد شرایطمطبوع در محیط، در برگیرنده توجیهات فنی، اقتصادی و اجتماعی در مرحله اجرا و سرمایه گذاری اولیه و نیز در دوره بهره برداری باشد. تفاوت امروز و دیروز سیستمها درزندگی، حاصل رشد و شکوفایی علم و صنعت است و این احتلافات موضوعی است که نه تنها تهویه مطبوع و تاسیسات راف که همه رشته های ابنیه را در بر می گیرد. طی چند سال اخیر کولرهای گازی دو تکه (اسپیلینت یونیت) بعنوان یک وسیله خنک کننده و تکنولوژی نوین مطرح شده اند و کاربردآنها گسترشیافته است. این دستگاه خنک کننده که توان گرایش را نیز دارد. توجه شماری از صاحبان و مجریان ساختان های نسبتا بزرگرا نیز بخود جلب نموده است و اگر نگرانی از پیادهای احتمالی نبود آن را جایگزین تاسیسات مرکزی چون دیگ بخار، چیلر و ابزوربشن، برج خنک کننده، پمپها و تجهیزات وابسته می کردند. رویکرد روزافزون به کولر گازی دو تکه (اسپیلیت یونیت) و امکان جایگزینی آن بجای سیستمهای مرکزی از طریق بررسی جوانب فنی و اقتصادی موضوع اصلی این مقاله است که به نوعی موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بمنظور مطالعه اثرات جایگزینی سیستم اسپیلیت یونیت (کولر گازی دو تکه) و رادیاتور بجای سیستم موتورخانه، ساختمانی ۱۳ طبقه باکاربری تجاری – اداری و با زیر بنای کامل ۱۱۰۸۵ مترمربع در شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت. اجزای اصلی طراحی شده برای سیستم مرکزی عبارت بودند از چیلرهای جذبی، دیگ های آبگرم فولادی، برج های خنک کننده، سختی گیر ، پمپهای گرمایش و سرمایش ساختمان، پمپ های برج خنک کننده، پمپهای آبگرم چیلرها، هواسازها و فن کویل ها ، لوله ها و کانال های ارتباطی. معایب ناشی از جایگزینی این سیستم عبارت بودند از پخش آلودگی حرارتی، نیاز به توجه خاص معماری نما، کاهش راندمان دستگاه بواسطه بعضی شرایط خاص، وجود گاز مبرد ازخانواده فریونها در سیستم و اثرات زیست محیطی آن . مزایای سیستم مورد بررسی جهت جایگزینی نیز عبارت بودند از کاهش مصرف آب، برق و گاز سالیانه ساختمان، کاهش سطح زیر بنای اختصاصی تاسیسات، کاهش آلودگیهای صوتی و کاهش سرمایه گذاری اولیه و دوره بهره برداری و ضمانتنامه های قابل توجه کارخانجات سازنده. درنهایت می توان نتیجه گرفت که: جایگزینی سیستم اسپیلیت یونیت بجای موتورخانه مرکزی و تاسیسات وابسته در ساختمان مورد بررسی ، هزینه سرمایه گذاری اولیه را بهمیزان قابل توجه کاهش می دهد، ضمن آنکه ازمزایای جانبی کاهش هزینه نگهداری وسایر مزایای فوق نیز برخوردار بوده و این جایگزینی می تواند در ساختمانهایی که امکان معماری متناسب فراهم گردد با توجیه کامل فنی و اقتصادی انجام گیرد.