سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه حسین پور – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه جذب سطحی
شهره فاطمی – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه جذب سطحی
محدثه مهدی پور – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه جذب سطحی
یدالله مرتضوی – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست

چکیده:

در این مقاله امکان جداسازی متان، اتان و اتیلن به عنوان اجزاء اصلی گازهای خروجی از فرایند کوپل اکسایشیمتان (OCM) به روش جذب سطحی بررسی شده است. آزمایشات جذب سطحی به روش حجم سنجی در سه دمای ۳۰۸K ، ۲۹۸ و ۲۸۸ و فشارهای اتمسفریک تا ۳۰ بار برای گازهای متان، اتان و اتیلن روی زئولیت ۱۳X انجام و میزان جذب تک جزئی این اجزاء گزارش شده است. نمودارهای جذب نیز با ایزوترم لانگمویر تطابق داده و پارامترهای مربوط به آن محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از جذب تعادلی، گزینش پذیری جاذب برای اتان و اتیلن نسبت به متان تعیین و با یکدیگر مقایسه شدهاند. با توجه به نتایج، گزینش پذیری اتان و اتیلن نسبت به متان در دمای ۳۰۸K و فشارهای زیر ۵ بار بیشتر است و میتوان نتیجه گرفت در این شرایط، جداسازی اتان و اتیلن از متان توسط فرایند جذب سطحی در شرایط دینامیک با راندمان بالا امکانپذیر است.