سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تقی زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران – دان
محمد قنادی مراغه – استاد و عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایرا
کمال صابریان – استادیار و عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ا
رضا قاسم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران، دان

چکیده:

در این تحقیق استخراج و جداسازی هافنیوم از زیرکونیوم در محیط اسید کلریدریکی در حضور اسیدهای آلی ( استیک و اگزالیک ) به وسیله استخراج کننده سیانکس ۳۰۲صورت پذیرفت . تمایل
هافنیوم جهت تشکیل کمپلکس با آنیون اگزالات بیشتر از زیرکونیوم می باشد و نتایج آزمایشات نشان داد که کمپلکس تشکیل شده بسیار پایدار و آبدوست بوده و موجب کاهش استخراج می گردد، به همین دلیل انتقال هافنیوم به فاز آلی نسبت به زیرکونیوم کمتر صورت می گیرد . با یافتن مقدار مناسب کمپلکس دهنده می توان به فاکتور جدایش بالایی دست یافت . در محیطهایی با غلظت کم اسید، حضور اسید استیک موجب تشکیل کمپلکس های چربی دوست شده و موجب افزایش استخراج در هر دو مورد می گردد . حضور این عامل باعث کاهش اختلاف درصدهای استخراج گردید . درنتیجه با حضور این عامل فاکتور جدایش مناسبی حاصل نگردید .