سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش درویشی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد
داود حق شناس فته سری – دانشجوی دکترا مهندسی مواد
اسکندر کشاورزعلمداری – دانشیار دانشکده معدن متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا میراسمعیلی – کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده:

نتایج حاصل از منحنی های E-Ph% نشان میدهد که در PH معادل ۳ درصد استخراج روی بیش از ۲ برابر درصد استخراج کادمیم می باشد که با تکرار مراحل استخراج این مقدار به صورت هندسی افزایش می یابد PH∆۵۰% برای نیکل و کبالت برابر با ۰/۵ واحد می باشد که مقدار اندکی است همچنین منحنی های جذب نیکل – منگنز و کبالت – منگنز رفتاری مشابه هم از خود نشان میدهند در مورد منحنیهای اشباع بستررزین پس از گذشتن تعدادی مشخص و تقریبا یکسان از حجم بستر درحدود ۸۰% حداکثر روی موجوددر محلول و حداقل کادمیم موجود را جذب می کند درمورد نیکل و کبالت دو منحنی دقیقا رفتار مشابهی از خودنشان میدهند اما در مورد منگنز و کبالت پس از عبور تقریبا ۵ حجم بستر از محلول کمتر از ۲% کبالت و بیش از ۵۰% منگنز جذب رزین می گردد.